Cookie Statement WP Industries bvba

De websites https://www.wpindustries.be https://www.ecoproofbenelux.com  https://www.agpairless.com https://www.karnakbenelux.com https://www.rapidroof.be (hierna “de/onze/die/haar Websites”) zijn eigendom van WP Industries bvba.

Contactgegevens

Naam: WP Industries bvba

Adres: Oeyvaersbosch 21, 2630 Aartselaar

Telefoonnummer: 03 877 87 00

E-mailadres: info@wpindustries.be

Ondernemingsnummer: BE 0689.914.874

RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

1 WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

In onze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

WP Industries bvba: Oeyvaersbosch 21, 2630 Aartselaar, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0689.914.874

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met WP Industries bvba via de Websites (zoals opgesomd in de Privacy Statement) in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet over de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2 WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze Websites onthouden (bijv. taalkeuze).

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Websites bezoekt.

De cookies die we op de Websites gebruiken zijn veilig en bedoeld om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zo goed mogelijk de data die we via de cookies verzamelen.

3 SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First party cookieszijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door de Websites van WP Industries bvba).
  • Third party cookieszijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Websites die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker onze Websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Websites, dan is dit een third party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook en Hotjar).
  • Functionele cookieszijn cookies die ervoor zorgen dat de Websites naar behoren functioneren (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  • Niet-functionele cookieszijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Websites. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van onze Websites je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Websites via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
  • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Websites bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
  • Sessiecookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

4 COOKIES BEHEREN

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

5 WELKE COOKIES WORDEN OP ONZE WEBSITES GEBRUIKT?

Naam Doel Geldigheid
Gebruikersvoorkeur taal
Log-in of registratie

Niet-functionele cookies

Naam Inhoud en doel Geldigheid
_utma Google Analytics Tracking cookie* 2 jaar
_utmb Google Analytics Tracking cookie* 30 minuten
_utmc Google Analytics Tracking cookie* sessie
_utmz Google Analytics Tracking cookie* 6 maanden
_hjClosedSurveyinvites Hotjar Cookie* 1 jaar
_hjDonePolls Hotjar Cookie* 1 jaar
_hjMinimizedPolls Hotjar Cookie* 1 jaar
_hjDoneTestersWidgets Hotjar Cookie* 1 jaar
_hjMinimizedTestersWidgets Hotjar Cookie* 1 jaar
_hjIncludedInSample Hotjar Cookie* 1 jaar

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics & Hotjar) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

6 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

7 AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van je aanmelding, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat WP Industries bvba je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Cookie Statement, onze Privacy Statement en onze Disclaimer, terug te vinden op onze Websites.